चित्रकला, मूर्तिकला, लोककला तथा हस्तकला जस्ता विशुद्ध कला विधाको आफ्नै सीमा र सीमितताहरु हुन्छन् । यी वर्गहरुमा समावेश गर्न नमिल्ने कलाका अन्यान्य विधाहरुलाई वैकल्पिक कला विधामा राख्ने गर्ने गरिएको छ । यसमा विविध कला विधा र विविध माध्यमहरुको सीमामा नरही कला सृजनाको क्रममा सबै विधा र माध्यमलाई समेट्ने गरिन्छ । यी विधाहरु विशुद्ध चित्रकला वा मूर्तिकला जस्ता मूलधारका विधाहरुभन्दा भिन्दै हुन्छन् । कला विधाको आफ्नै सीमा र सीमितताहरु हुन्छन् तर यस्तो यसमा कला सृजनाको स्थापित नियमलाई मानिँदैन बरु कला सृजनाकै क्रममा कतिपय नियमहरु बन्दै जान्छन् । यो कला शैली प्रयोगात्मक प्रकृतिको हुन्छ । यस प्रकारको विधालाई प्रतिष्ठानमा रहेको वैकल्पिक तथा अन्य सृजनात्मक कला विभागले हेर्दछ । यस विभागमा वास्तुकला, वैकल्पिक कला, भिडियो कला, इन्स्टलेशन कला, प्रस्तुति कला, नवीन मिडिया कला, फोटोग्राफी, डिजाइन, कार्टुन आदि समावेश गरिएका छन् । यस विभागले हाम्रो आफ्नै संस्कृति र परम्परामा रहेका यस्ता पक्षहरुको अनुसन्धान गराउने, समसामयिक कलामा देखिने वैकल्पिक प्रचलनहरुको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कार्यशाला, सम्मेलन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममार्फत समसामयिक नेपाली कलाकारहरुमा प्रसार गर्ने काम गर्दछ । यस विभागले समसामयिक कला अभ्यास र वास्तुकलामा देखिएका नवीन आयामहरुलाई प्रोत्साहन दिने र सबल बनाउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । प्राज्ञिक परिषद्को कुनै एक सदस्यलाई यस विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


 

विभागिय गतिविधिहरु