ललितकलाका कलाकार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ बमोजिम कलाकार परिचय पत्र लिन इच्छुक सम्पूर्ण कलाकारहरुले प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज तथा वेवसाईटमा राखिएको परिचयपत्र सम्बन्धी मापदण्ड पढी परिचयपत्र फारम डाउनलोड गरेर अथवा प्रतिष्ठानमा आई फारम प्राप्त गरी सो फारम भरेर परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी मापदण्डमा तोकिए अनुसार परिचयपत्रको लागि निवेदन दिनुहुन हार्दिक आह्वान गरिन्छ । ललितकलाका कलाकार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ पढ्न चाहेमा प्रतिष्ठानको वेवसाईट www.nafanepal.org मा गई हेर्न सकिनेछ ।
संलग्न :
परिचयपत्र माग गर्ने फारम
विपिन कुमार घिमिरे
सदस्य–सचिव