UBE Biennale जापानबाट प्राप्त ब्रोसरअनुसार इच्छुक मूर्तिकारहरुले ब्रोसरमा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिन्छ । थप जानकारीको लागि http://ubebiennale.com मा क्लिक गर्नुहोला ।