मूर्तिकला विभागद्वारा प्रदेश नं. १मा आयोजित कार्य योजना तर्जुमा अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीका केही झलकहरु।