परम्परागत शिल्पकला विभागद्वारा पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाली परम्परागत थाङ्का÷पौभा चित्रकला शिल्प विषयक अन्तरक्रिया, गोष्ठीका केही झलकहरु ।