नारदमणि हार्तम्छाली

कुलपति

लाल काजी लामा

उपकुलपति

देबेन्द्रकुमार काफ्ले

सदस्य सचिव

पाल्साङ्मो लामा

प्राज्ञ

परम्परागत कला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

प्रदीप अधिकारी (सुसान्त)

प्राज्ञ

लोककला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

सौरगंगा दर्शनधारी

प्राज्ञ

वास्तुकला र अन्य सृजनात्मक कला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

दिनेश्वर महतो

प्राज्ञ

मूर्तिकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

संजय बान्तवा

प्राज्ञ

समसामयिक चित्रकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

अरूणा हिङमाङ्ग

प्राज्ञ

हस्तकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

नरेन्द्र भण्डारी

प्राज्ञ

लालमान लामा

प्राज्ञ

अशोक लामा

प्राज्ञ

झिग्मे लामा

प्राज्ञ

संगी श्रेष्ठ

प्राज्ञ

वासुदेव श्रेष्ठ

प्राज्ञ

प्रदीप शाक्य

प्राज्ञ

सुन्दर सिंखवाल

प्राज्ञ

निरिमाया लामा

प्राज्ञ

चन्द्रकुमार राई

प्राज्ञ

महेन्द्र सुनार

प्राज्ञ

राधिका कडेंल

प्राज्ञ

अजमत अली

प्राज्ञ

जुपिटर प्रधान

प्राज्ञ

कृष्ण प्रकाश शाह

प्राज्ञ