नारदमणि हार्तम्छाली

कुलपति

लाल काजी लामा

उपकुलपति

देबेन्द्रकुमार काफ्ले

सदस्य सचिव

पाल्साङ्मो लामा

प्राज्ञ

परम्परागत कला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

प्रदीप अधिकारी (सुसान्त)

प्राज्ञ

लोककला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

सौरगंगा दर्शनधारी

प्राज्ञ

वास्तुकला र अन्य सृजनात्मक कला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

दिनेश्वर महतो

प्राज्ञ

मूर्तिकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

संजय बान्तवा

प्राज्ञ

समसामयिक चित्रकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )

अरूणा हिङमाङ्ग

प्राज्ञ

हस्तकला विभाग

( विभागीय प्रमुख )