UBE बाइनाले सम्बन्धी सूचना ।

UBE Biennale जापानबाट प्राप्त ब्रोसरअनुसार इच्छुक मूर्तिकारहरुले ब्रोसरमा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिन्छ । थप जानकारीको लागि http://ubebiennale.com मा क्लिक गर्नुहोला ।


BIMSTEC को लोगो डिजाइन गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना !

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त चिठी तथा सूचनाअनुसार BIMSTEC को लोगो डिजाइन गरी पठाउनको लागि संलग्न सूचनामा उल्लेखित इमेल ठेगाना bimsteclogonpl@gmail.com तथा त्यसको कपि bimsteclogo@gmail.com मा आफुले सिर्जना गरेको लोगो को डिजाइन २७ जुलाई २०१८ अर्थात् २०७५ साउन ११ गतेभित्रमा पठाउनुहुन सूचित गरिन्छ । साथै लोगोको लागि अन्तिम छनौट भएको डिजाइनरलाई १००० अमेरिकी डलर पुरस्कारको समेत व्यवस्था  Read more …